Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom består av två delar – tvångstankar och tvångshandlingar. Att ha tvångssyndrom brukar vara jobbigt och kan ta mycket tid.

Tvångssyndrom kallas ofta OCD, som är en förkortning av engelskans obsessive-compulsive disorder.

Tvångstankar

Tvångstankar är oönskade tankar som du får gång på gång och som du inte blir av med. Det är vanligt att ha tvångstankar kring att bli smittad eller smutsig, att vara orolig för att något hemskt ska hända, eller att vara rädd för att göra fel.

Exempel på tvångstankar är ”Tänk om jag blir sjuk efter att ha rört vid dörrhandtaget” eller ”Tänk om spisen är på och det börjar brinna”.

Tvångstankar brukar väcka ångest och obehag.

Tvångshandlingar

Tvångshandlingar är handlingar eller beteenden som du känner att du måste göra för att bli lugn. Vanligtvis görs tvångshandlingarna direkt efter de jobbiga tvångstankarna, för att minska ångesten och obehaget som tvångstankarna har orsakat.

Tvångshandlingar görs oftast om och om igen. Det kan till exempel vara att upprepade gånger tvätta sig, kontrollera om dörren är låst, räkna saker, ställa frågor till sina föräldrar eller att ställa i ordning saker i hemmet.

Tvångshandlingar gör dock bara att det känns bättre för stunden – efter ett tag kommer ångesten och obehaget tillbaka och du behöver göra nya tvångshandlingar.

Vardagen kan påverkas

OCD kan påverka dig och din familj på olika sätt. Den kan göra dig orolig, ledsen eller arg. Den kan också leda till att du slutar göra saker som du tidigare har tyckt om, som att gå ut, träffa kompisar eller träna.

OCD kan ta mycket tid, ibland flera timmar om dagen. Tiden går oftast åt till att oroa sig över tvångstankar och att göra tvångshandlingar.

Det är vanligt att OCD leder till konflikter i familjen. Många skäms också över sin OCD och tycker att den känns svår att prata om.

Få stöd och hjälp

Om du tror att du har OCD bör du söka hjälp hos BUP. Där kan du få hjälp att ta reda på om det är OCD du har och i så fall få behandling. OCD brukar inte försvinna av sig självt och det är viktigt att få hjälp i tid.

Senast ändrad 2024-04-23