Småbarnsförälder

När det finns stark oro kring ett litet barn kan föräldrarna vända sig till oss på BUP.

De vanligaste orsakerna till att barn i åldern noll till tre år kommer till BUP är att barnet äter eller sover för lite, att barnet skriker mycket och är svårtröstad eller att någon av föräldrarna känner sig ledsen och orkeslös och är orolig för hur det kan påverka barnet. Andra vanliga kontaktorsaker kan vara att föräldrarna eller förskolepersonalen oroar sig för att barnet inte utvecklas som förväntat, till exempel att barnet är språkligt sent eller inte reagerar känslomässigt som förväntat, eller att barnet är svårhanterligt och ofta får utbrott.

Få stöd och hjälp

Vi på BUP kan hjälpa till på flera sätt. Vi kan berätta mer om hur barn normalt utvecklas, så kallad utvecklingspsykologi. Det kan hjälpa föräldrarna att skapa rimliga förväntningar på barnets utveckling i olika åldrar så att de slipper oroa sig för vad som är normalt och inte.

Vi kan även ge så kallad samspelsbehandling i olika former. Det kan till exempel innebära att vi filmar barn och föräldrar tillsammans och sedan går igenom och analyserar samspelet tillsammans med föräldrarna. Behandlingen kan hjälpa föräldrarna att förstå både barnets beteende och det egna beteendet. Målet är att hjälpa föräldrarna att förändra sin situation. Inom vissa områden har vi föräldra-barn-grupper med fokus på samspel och föräldraträningsprogram där föräldrar i grupp kan diskutera barnuppfostringsstrategier och samvaro föräldrar–barn. Det passar ofta för föräldrar med svårhanterliga barn.

På BUP finns psykologer, läkare och övriga behandlare som kan kartlägga barnets styrkor och svårigheter, till exempel kognitiv (tankemässig, intellektuell), social, språklig och motorisk utveckling.

Vi kan också ge råd om hur man kan skapa rutiner och struktur i vardagen, stötta föräldrarna genom terapeutiska samtal med fokus på föräldraskapet samt ibland erbjuda behandling i hemmet.

Senast ändrad 2020-12-09