Självmordstankar – vad händer på BUP?

När du kommer till BUP behöver vi ta reda på hur du känner dig just nu och hur allvarliga tankarna på självmord är, det vill säga vi gör en bedömning. Det gör vi för att ta reda på vilket stöd vi behöver ge akut och vilket stöd som behövs på längre sikt.

Så går en bedömning av självmordstankar till

För att ta reda på hur allvarliga självmordstankarna är och hur vi kan erbjuda hjälp kommer vi att ställa många frågor. Vi kommer bland annat att fråga vad som får dig att tänka att du inte orkar leva, hur länge du har känt så och hur mycket och ofta du tänker på självmord. Du får även berätta om din livssituation, till exempel hur relationen till familjen och kompisar ser ut, hur det fungerar i skolan, och om det har hänt något särskilt den senaste tiden som har fått dig att tänka att du inte orkar leva.

I de flesta fall är det bra om dina föräldrar kan vara med under mötet, eftersom det är viktigt att de får veta hur de ska hjälpa till att ge stöd på bästa sätt, men det kommer också att finnas tid till att få prata enskilt med behandlaren.

I slutet av mötet bestämmer vi tillsammans om du ska fortsätta att komma till BUP eller hur du ska få fortsatt stöd och hjälp.

Så får du stöd och hjälp när du tänker på självmord

Om du har kommit till BUP med självmordstankar kommer du antagligen att behöva komma till oss flera gånger. Du kan då ha en ganska tät kontakt med oss så att läget stabiliseras och inte försämras igen. När vi träffas får du berätta mer om det som är svårt i livet och vi hjälper till med att hitta sätt att klara av de situationer då livet känns tungt.

Det är viktigt att ha stöd och förståelse från omgivningen för att kunna må bättre. Därför vill vi att föräldrar och andra viktiga personer runt dig ska vara delaktiga i behandlingen. De får berätta hur de uppfattar situationen och vi på BUP kan vägleda dem i hur de kan ge stöd på bästa sätt. Sedan får du också prata med en behandlare enskilt om du vill.

Förutom samtal kan det också vara aktuellt med någon annan sorts behandling. Vilken behandling vi föreslår beror på vad som är orsaken till att du mår dåligt och vilka problem du har i kombination med självmordstankarna.

Många som tänker på självmord lider också av depression. Då får de en behandling som hjälper mot depressionen. Andra får behandling anpassad efter andra problem som också är vanliga vid självmordstankar, till exempel ätstörningar, ångest, självskadebeteende eller ilska och utbrott. Du får vara med och bestämma tillsammans med behandlaren och dina föräldrar hur behandlingen ska läggas upp.

Kan du bli inlagd?

I de allra flesta fall lyckas vi tillsammans vända den akuta risken under det första mötet. Om du har ett fungerande stöd omkring dig från föräldrar eller andra nära personer brukar det vara bäst att få åka hem igen tillsammans med dem. Sedan fortsätter vi att ha kontakt för fortsatt stöd och hjälp.

Ibland behöver du kanske mer stöd och hjälp. Då kan du rekommenderas att stanna över natten på vår BUP-klinik, ofta tillsammans med en av dina föräldrar. Dagen efter samlar vi familjen och andra viktiga personer som finns runt den som har blivit inlagd. Det kan vara släktingar, personal från skolan, annan BUP-personal som du har kontakt med och ibland socialtjänsten. Då går vi igenom vad som har hänt och vad som behöver göras för att situationen ska bli bättre.

I de flesta fall hittar vi en planering som innebär att du kan vara hemma, men i enstaka fall kan du behöva läggas in på BUP-kliniken för heldygnsvård. Det beror framför allt på hur mycket skydd du behöver runt omkring dig när du mår som sämst.

Senast ändrad 2024-04-23