Så mår BUP – en tillbakablick på 2023

Varje år tar BUP fram en årsberättelse. I årets upplaga kan du bland annat läsa om att vi under förra året träffade närmare 3 000 fler patienter än året före och att antalet vårdkontakter ökade med 16 procent. BUP:s patientenkäter visar att en majoritet av patienterna är nöjda med den vård de får hos oss.

Du kan också läsa om att BUP är aktiva inom forskning, utveckling och utbildning. Under året har forskare anslutna till BUP publicerat en rad artiklar, fyra medarbetare har disputerat och vi har 26 doktorander hos oss. Vi tar emot studenter från flera grund- och vidareutbildningsinstitutioner och inom flertalet professioner.

– Sammantaget finns det all anledning att känna stolthet för vår verksamhet, säger Göran Rydén, som är verksamhetschef på BUP.

Läs ”Så mår BUP”

Omslagsbild på Så mår BUP
Bilden visar två barn i utomhusmiljö.
Foto: Unsplash

Publicerad 2024-03-26