När du fyller 18 år

Du som har kontakt med BUP behöver ibland ha en fortsatt kontakt inom psykiatrin när du fyller 18 år. Det bestämmer du tillsammans med din behandlare på BUP.

Om du känner ett behov av att fortsätta din kontakt inom psykiatrin efter att du fyllt 18 år, och om din behandlare hos oss bedömer att du behöver fortsatt vård, får du hjälp med övergången till vuxenpsykiatri.

Kanske vill du också diskutera det här med dina vårdnadshavare om det känns naturligt och hjälpsamt för dig. 

Du har eget ansvar för din kontakt med vården

Prata gärna med dina vårdnadshavare om hur du själv tänker kring eventuell fortsatt kontakt inom vuxenpsykiatrin. 

När du fyller 18 år tar du själv hand om dina vårdkontakter. Det innebär bland annat följande:

  • Kallelsen kommer till dig och inte till dina vårdnadshavare.
  • Du behöver själv se till att vården har rätt kontaktuppgifter till dig.
  • Du betalar för ditt besök hos vuxenpsykiatrin. Besök hos vuxenpsykiatrin ingår i högkostnadsskyddet. Läs mer om högkostnadsskyddet på 1177.se.
  • Det är viktigt att du kommer på dina bokade tider. Om du behöver boka om eller avboka din tid måste du göra det minst 24 timmar före ditt besök. Annars måste du betala för det uteblivna besöket.

Ditt besök hos vuxenpsykiatrin

Inför ditt besök hos vuxenpsykiatrin får du en kallelse med information om vilken mottagning du ska till och tiden för besöket. Du får kallelsen hemskickad i ett brev eller digitalt via 1177.se, där du loggar in med mobilt bank-id. På 1177.se kan du även läsa din journal och se dina recept.

Du kan antingen ha fysiska besök på mottagningen eller digitala videosamtal. Du kan också ha kontakt via telefon eller skriva till mottagningen genom att logga in på 1177.se med ditt mobila bank-id.

Om du behöver kontakta din mottagning, till exempel för att boka om en tid eller för att ställa en fråga, kan du ringa eller skriva till mottagningen genom att logga in på 1177.se.

Din fortsatta vård

När du går till vuxenpsykiatrin kan en förnyad bedömning göras av dina behov.

Det är viktigt att du berättar vilka förväntningar och mål du har, så att du och din behandlare tillsammans kan komma överens om hur ni kan jobba för att du ska må bättre. Förbered dig gärna genom att skriva ner dina förväntningar och frågor inför det första besöket så du inte glömmer något. Be om att ditt telefonnummer läggs in för sms-påminnelse till dina bokade tider.

Ditt nätverk och din sekretess

Det är viktigt för vården att veta vilka personer som du vill ska ingå i ditt nätverk – personer som du vill ska kunna finnas med som ett stöd för dig i din fortsatta kontakt med psykiatrin.

Vårdpersonalen får inte berätta för någon om din vård om du inte först har godkänt det. I vården gäller alltså sekretess. Sekretess gäller mot både privatpersoner och myndigheter. Läs mer om tystnadsplikt och sekretess på 1177.se.

Det är också bra om du inför remitteringen kommer överens med behandlare på BUP om vilka personer du godkänner att vården får kontakta även efter att du fyllt 18.

Ta gärna med en närstående

Du kan ta med dig en närstående till ditt besök i vuxenpsykiatrin. Det kan vara någon i din familj eller en kompis. Om din närstående inte kan följa med till ditt besök på mottagningen går det ibland bra att hen är med på telefon eller via videosamtal i stället.

När du har fyllt 18 får dina vårdnadshavare inte längre information om din vård. Om du vill att någon annan ska få sådan information måste du först ge din tillåtelse. Du kan ge ditt godkännande genom att berätta för vårdpersonalen om vem som ska få information om din vård 

Akut behov av vård

Om du har ett akut behov av vård och har fyllt 18 år kontaktar du vuxenpsykiatrin. Som grundregel har du kontakt med den mottagning som finns i området där du bor. Det finns även mobila team som du kan kontakta, och som ibland kan erbjuda extra besök eller hembesök.