Din delaktighet

Det är viktigt att du som patient kan delta i beslut om din vård. Det ökar chansen för att vi ska kunna hjälpa dig att må bättre.

Viktigt med vårdplan

Målet är att både du som patient och dina närstående ska vara delaktiga och kunna påverka den vård du får. Det viktigaste instrumentet för det är din vårdplan, som du får göra tillsammans med din behandlare. Läs mer om hur det fungerar

Stöd från andra som är eller har varit i samma situation som du

Det finns olika forum där du kan vara med och få inflytande över vården i stort. På BUP Stockholm har vi brukarinflytandesamordnare (BISAM), patient- och närståendeforum och ett brukarråd. Utanför BUP finns det också många intresseorganisationer som kan hjälpa dig att ta till vara dina rättigheter eller ge dig annat stöd. Hitta stödföreningar här.

BISAM och vårt brukarråd

Inom BUP:s heldygns- och öppenvård finns två brukarinflytandesamordnare, BISAM. De arbetar med patienters och föräldrars upplevelse av BUP och deras möjligheter att vara delaktiga i vården. En BISAM har antingen egen erfarenhet av psykisk ohälsa och psykiatrisk vård eller är anhörig till någon som mår eller har mått psykiskt dåligt. BISAM håller bland annat patientforum och närståendeforum.

Som patient kan man träffa BISAM om man vårdas på någon av BUP:s heldygnsavdelningar. En av de arbetsuppgifter som BISAM har är att en gång i veckan hålla patientforum och närståendeforum på dessa avdelningar. Där kan man ställa frågor om vården och avdelningen och komma med allmänna frågor och önskemål om till exempel bemötande, aktiviteter, maten på avdelningen och många andra saker. Samma sak gäller för föräldrar eller närstående.

Brukarrådet och samarbetet med stödföreningar

BISAM har ett nära samarbete med brukarrådet, där det finns representanter från flera patient- och intresseföreningar. BISAM och brukarrådet träffas flera gånger per år och arbetar med frågor om delaktighet, patienternas säkerhet och hur vården kan bli mer tillgänglig och så bra som möjligt för barn och unga.

Utöver det finns BISAM också med i olika förbättringsarbeten som handlar om att stärka patienters och närståendes perspektiv och att öka deras delaktighet och inflytande i vården.

Barnrättsombud

På BUP Stockholm finns det också flera barnrättsombud, som arbetar för att uppmärksamma barns bästa och barns rättigheter. Barnrättsombuden ska till exempel värna om barnets perspektiv och delaktighet i olika frågor och bevaka att barns rättigheter följs enligt FN:s barnkonvention. Läs mer om vad ett barnrättsombud gör.

Din åsikt är viktig

Vi vill veta vad du tycker om vården. Två gånger om året genomför vi därför en patientenkät där du som besöker oss får möjlighet att lämna synpunkter. Läs mer

Senast ändrad 2024-04-04