Din delaktighet

Inom BUP:s heldygns- och öppenvård finns tre brukarinflytandesamordnare, BISAM. De arbetar med patienters och föräldrars upplevelse av BUP och deras möjligheter att vara delaktiga i vården.

En BISAM har antingen egen erfarenhet av psykisk ohälsa och psykiatrisk vård eller är anhörig till någon som mår eller har mått psykiskt dåligt. BISAM håller bland annat patientforum och närståendeforum.

Som patient kan man träffa BISAM om man vårdas på någon av BUP:s heldygnsavdelningar. En av de arbetsuppgifter som BISAM har är att en gång i veckan hålla patientforum och närståendeforum på dessa avdelningar. Där kan man ställa frågor om vården och avdelningen och komma med allmänna frågor och önskemål om till exempel bemötande, aktiviteter, maten på avdelningen och många andra saker. Samma sak gäller för föräldrar eller närstående.

Brukarrådet och samarbetet med stödföreningar

BISAM har ett nära samarbete med Brukarrådet, där det finns representanter från flera patient- och intresseföreningar. BISAM och Brukarrådet träffas flera gånger per år och arbetar med frågor om delaktighet, patienternas säkerhet och hur vården kan bli mer tillgänglig och så bra som möjlig för barn och unga.

Utöver det finns BISAM också med i olika förbättringsarbeten som handlar om att stärka patienters och närståendes perspektiv och att öka deras delaktighet och inflytande i vården.

Senast ändrad 2022-09-13