Delta i studier

På den här sidan kan du läsa om våra pågående studier och hur du anmäler intresse för att delta.

Pågående studier

Studien AIDA

AIDA är en studie om hur ungdomar i åldern 13–17 år som har en depression fattar beslut och uppmärksammar händelser i sin omgivning. Läs mer och anmäl dig till studien här.

Studien IDA

IDA är en studie som utvärderar effekten av internetförmedlad behandling för ungdomar i åldern 13–17 år med depression. Läs mer och anmäl dig till studien här.

Forskningsprojektet PIP

Forskningsprojektet PIP (Preschool Brain Imaging and Behaviour Project) söker barn mellan tre och fyra och ett halvt års ålder med autism eller utvecklingsförsening/intellektuell funktionsnedsättning, och barn mellan fyra och fem och ett halvt års ålder med adhd. Läs mer och anmäl dig till studien här.

Social uppmärksamhet

SoFT Eye är en studie som undersöker hur ungdomar tittar på och uppmärksammar bilder av ansikten och olika föremål. Vi gör den här studien för att förstå mer om hur social uppmärksamhet skiljer sig åt mellan ungdomar med autismspektrumtillstånd, ungdomar med social ångest och ungdomar som varken har autismspektrumtillstånd eller social ångest. Läs mer och anmäl dig till studien här.

BIP Oro

Vi har nu stängt anmälan till BIP Oro. Läs mer här om du har frågor om studien.

Senast ändrad 2023-04-12