Tvångssyndrom (OCD) – vad händer på BUP?

För att komma i kontakt med BUP kan du eller dina föräldrar ringa till oss och berätta kortfattat vad du behöver hjälp med. Efter det blir ni kallade till en bedömning.

En bedömning innebär att du och dina föräldrar får komma till BUP och berätta om dina tvångstankar och tvångshandlingar för en behandlare.

Så går en bedömning av tvångssyndrom (OCD) till

Under bedömningen får du beskriva dina tvångstankar och tvångshandlingar. För vissa kan det kännas jobbigt att berätta om sin OCD, men behandlaren hjälper dig.

Till exempel går behandlaren igenom listor över vanliga tvångstankar och tvångshandlingar. På så sätt blir det tydligt att du inte är ensam om att ha OCD. Före eller under bedömningen får du också svara på några frågeformulär.

Målet med bedömningen är att du ska få reda på om du har OCD, eller om det kanske är något annat som du behöver hjälp med. Det är viktigt att veta vad det är som besvärar dig, för att du ska få rätt behandling.

Så behandlas tvångssyndrom (OCD)

Om du har OCD finns hjälp och stöd att få. På BUP kan du framför allt få hjälp genom kognitiv beteendeterapi, KBT. Ibland kan medicin vara en del av behandlingen.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Den behandling som i första hand används vid OCD är kognitiv beteendeterapi (KBT). Inom KBT finns en metod som kallas för ”exponering med responsprevention” (ERP). Behandlingen innebär att du steg för steg utsätter dig för dina tvångstankar och obehag, samtidigt som du tränar på att stå emot dina tvångshandlingar.

Förutom att träna på BUP-mottagningen är det också viktigt att träna på hemuppgifter hemma, mellan besöken. Vid dessa tillfällen kommer dina föräldrar att stötta och peppa dig.

Målet med behandlingen är att ditt obehag och dina tvångshandlingar ska minska, och att du ska kunna göra vad du vill utan att hindras av din OCD. Det är inte säkert att alla dina tvångstankar och tvångshandlingar försvinner efter behandlingen, men du får lära dig hur du kan hantera dem bättre i vardagen.

Mediciner

Det finns också mediciner som kan hjälpa vid OCD. Dessa mediciner brukar även användas vid depression och ångest. De kan ges ensamt eller i kombination med KBT. Tyvärr kan medicinerna också ge oönskade biverkningar. Prata med din behandlare för att avgöra vilken behandling som passar dig bäst.

Senast ändrad 2022-09-21