BUP Könsinkongruens och könsdysfori, KID

BUP Könsinkongruens och könsdysfori, KID, är en del av BUP Forsknings- och utvecklingscentrum. Vi tar emot barn och ungdomar på remiss från annan barnpsykiatrisk verksamhet (från hela Sverige) efter basutredning. Vi bedömer och utreder könsinkongruens och könsdysfori samt ger insatser till barn och ungdomar när det finns behov av detta.

Vi erbjuder barnpsykiatriska insatser i syfte att:

  • Skapa förutsättningar för att på egna villkor utforska sin könsidentitet
  • Ge färdighetsträning för att öka funktion och minska lidande
  • Öka acceptans och stöd från omgivningen

De individuella insatserna syftar inte till att på något sätt påverka den unges könsidentitet; könsidentiteten utgör den enskilda individens upplevelse, oavsett ålder. Vi strävar efter att skapa förutsättningar för den unga personen att på egna villkor, med stöd från sin omgivning, förstå mer om sin könsidentitet och för att kunna må bra.

Exempel på insatser

  • Utforskande samtal om könsidentitet, könsuttryck, social transition och sexualitet
  • Psykoedukation och kognitivt stöd kring könsidentitetsutveckling
  • Stöd till vårdnadshavare kring bemötande och anpassningar i vardagen
  • Färdighetsträning för att hantera sekundär ångest och nedstämdhet

KID samverkar bland annat med Barnendokrinmottagningen och ANOVA på Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer om könsidentitet på bup.se

Kontakt och öppettider Mottagning för könsinkongruens och könsdysfori, KID

Alltid öppet: 
Nu har pågående patienter på mottagningen möjlighet att kontakta oss via appen Alltid öppet. Ungdomar över 13 år kan själva logga in i appen. Vårdnadshavare kan utföra ärenden åt sitt barn – om barnet är under 13 år får de först registrera sig som ombud. I appen kan du kontakta oss, av- och omboka tid, förnya recept och begära intyg och journalkopior. Läs mer om hur du kommer igång med Alltid öppet.

Telefonnummer:
08-123 522 20

Öppettider:
Helgfri vardag klockan 8.00–16.00

För akut vård efter klockan 16.00, nätter och helger, kontakta BUP Akutenhet.

Om du får förhinder och inte kan komma på din bokade tid – anmäl det via Alltid öppet (se ovan) eller telefon till mottagningen så kan någon annan få din tid istället. Du kan också kontakta oss via 1177:s e-tjänster.

Adress:
Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum
Gävlegatan 22, uppgång B, plan 8
113 30 Stockholm

Se på karta (Google maps)

Till dig som är vårdgivare och remittent

Faxnummer: 08-123 498 14

Senast ändrad 2024-01-22