Vårdplanering och delaktighet

När du och dina föräldrar har tagit del av resultatet av den inledande bedömningen och fått veta vad som rekommenderas så är det dags att planera.

Illustration av ett barn och en vuxen som står och pratar.

Vad innebär vårdplanering?

  • För de flesta innebär det att någon behandlingsinsats erbjuds. Men för några kan det innebära andra typer av insatser, som till exempel samverkan med andra vårdverksamheter eller nya utredningar.
  • Sedan kan det i vissa fall innebära för någon att BUP inte är den som bäst kan hjälpa till utan att en annan vårdverksamhet rekommenderas.
  • Om ni kommer överens om fortsatta med insatser inom BUP så kommer dessa att dokumenteras i en vårdplan som är er överenskommelse. Den skrivs sedan in i journalen men du kan också får en kopia.
  • I samband med planeringen kan det vara bra att diskutera och gå igenom vad insatserna innebär.
Illustration av två föräldrar och ett barn som sitter vid ett bord och pratar med två behandlare på BUP.

Vanliga frågor som är bra att prata om

  • Vad är det du vill ska bli bättre?
  • Vad ska ni göra för att åstadkomma det?
  • Vad har jag för förväntningar?
  • Vad behöver jag göra och hur mycket tid tar det?
  • Behöver jag ta ledigt från skolan?

Senast ändrad 2021-10-19