BUP Heldygnsvård

BUP:s heldygnsvård tar emot barn och ungdomar med allvarlig psykisk problematik som djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar och psykoser.

Till enheterna 1, 2 och S:t Göran kan man komma om man har ett fortsatt behov av heldygnsvård efter bedömning på BUP:s akutenhet. Vid inläggning görs en fördjupad bedömning där man tar ställning till lämpliga behandlingsinsatser.

Dagvårdsenheten är en dagverksamhet där unga får hjälp med att komma tillbaka till vardagen igen efter att ha varit inlagda i heldygnsvården.

Enheten för unga med psykos och bipolär sjukdom arbetar med behandling av barn och ungdomar som har psykotiska eller bipolära symtom.