BUP Heldygnsvård

BUP heldygnsvård tar emot barn och ungdomar med allvarlig psykiatrisk problematik såsom djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar och psykoser.

Till enheterna 1, 2 och S:t Göran kan man komma om man har behov av heldygnsvård efter bedömning på BUP:s akutenhet. Vid inläggning görs en fördjupad bedömning där man tar ställning till lämpliga behandlingsinsatser.

Dagvårdsenheten är en dagverksamhet där unga får hjälp med att komma tillbaka till vardagen igen under eller efter att de har varit inlagda i heldygnsvården.

Enheten för unga med psykos och bipolär sjukdom arbetar med utredning och behandling av barn och ungdomar som har psykotiska eller bipolära symtom.