BUP Heldygnsvårdsenhet 1

BUP:s heldygnsvård tar emot barn och ungdomar med allvarlig psykiatrisk problematik som djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar och psykoser.

Till Enhet 1 kommer man om det finns ett fortsatt behov av heldygnsvård efter att man har kommit till BUP Akutenhet. Här kan barnen, ungdomarna och deras familjer få behandling, skydd och stöd när det under en period kan behövas omfattande och intensiva behandlingsinsatser.

Vid inskrivningen görs en fördjupad bedömning och ställningstagande till lämpliga behandlingsinsatser. En vårdplan upprättas i samråd med patienten och familjen. I vårdplanen formuleras vårt uppdrag utifrån det behov av stöd och hjälp som patienten och hens familj har. Vid behov kontaktas öppenvården och eventuellt andra vårdkontakter som behöver vara delaktiga i den långsiktiga planeringen.

Hemtrevlig och trygg miljö

Under behandlingen på Heldygnsvårdsenhet 1 bor patient och vårdnadshavare på enheten och är delaktiga i behandlingen under vårdtiden. Miljön på enheten är hemtrevlig och består av egna rum och gemensamma dagrum och lägenheter.

Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, kurator och socionomer. Ett team med cirka fyra personer arbetar med varje patient och familj. Teamet samarbetar med den lokala BUP-mottagningen och andra vårdkontakter, och ofta även med skola och socialtjänst. Heldygnsvården har även tillgång till resurser på dagvården i form av nätverkskompetens, arbetsterapeut, fysioterapeut, bildterapeut, vårdhund och vårdhäst. I lokalerna finns också en sjukhusskola.

De flesta barn och ungdomar som har behandlats hos oss kan efter någon eller några veckor lämna heldygnsvården och få stöd från mellan- eller öppenvården.

Kontakt och öppettider till Heldygnsvårdsenhet 1

Telefonnummer:
08-123 669 70

E-postadress:
heldygnsvard.bup.slso@regionstockholm.se

Obs! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss i stället.

Besöks- och postadress:
Sachsgatan 10, Hus D
118 61 Stockholm

Se på karta (Google maps)

Senast ändrad 2023-09-28