Psykos

Den som får en psykos upplever att verkligheten förändras. Det blir svårt att skilja på vad som är verkligt och vad som är fantasi.

Under en psykos är det vanligt att höra saker som inte finns. Det kallas att ha hörselhallucinationer. Det kan också vara lukt-, känsel-, syn- eller smakhallucinationer. Hallucinationer behöver inte vara ett symtom på psykos. Det finns flera andra sjukdomar där de också kan förekomma.

Andra symtom vid psykos:

 • Vanföreställningar, som är att uppfatta verkligheten på ett annat sätt än de flesta andra. De kan vara ett sätt att försöka hitta förklaringar till hallucinationerna. En person som till exempel har en lukthallucination och tycker att det luktar gas, och dessutom är ovanligt misstänksam, kan få vanföreställningen att någon försöker förgifta honom eller henne. En vanföreställning kan också komma utan hallucinationer. Till exempel kan du tro att någon har placerat ut kameror för att övervaka dig.
 • Hänsyftningsidéer, som är att övertolka händelser som tecken till en själv. Du kan till exempel tro att det som sägs på tv eller står i tidningen innehåller hemliga meddelanden.
 • Tankestörningar, när sättet att tänka påverkas. Då kan du till exempel uppleva att du kan läsa andras tankar, eller tvärtom, att andra kan läsa dina tankar. Du kan också uppleva att du själv inte kan påverka dina egna tankar, till exempel att de styrs av någon eller något utifrån.
 • Under en psykos är det också vanligt att tappa lust och intresse för många saker, att få svårare att bestämma sig och inte veta vad man vill eller vad man tycker om, och att bli mer inåtvänd och mindre intresserad av att umgås med andra.
 • Du kan också få svårare att koncentrera dig och att komma ihåg saker. Det gör att det kan bli problem med att klara av skolarbetet och andra vardagliga sysslor.
 • Du kan verka förändrad i sin personlighet och ibland få svårt att lita på din omgivning.


Den som får en psykos kan ha ett eller flera av symtomen. Vissa symtom kan vara svåra att förstå att man har, eftersom det man upplever känns verkligt. Därför ser du dem inte som tecken på en sjukdom. Vissa symtom kan vara lättare för människor runt omkring en att se.

Det går att ha psykosliknande symtom utan att vara sjuk. Till exempel om du tycker att du hör någon ropa ditt namn eller att du ser en skugga i ögonvrån fastän ingen är där. Men det viktigt att snabbt söka stöd och hjälp om du har symtom som gör att andra blir oroliga för dig, eller om du har flera av de tidiga besvär som ibland kan utvecklas till en psykossjukdom.

Tidiga besvär som kan utvecklas till psykossjukdom

Det går ofta långsamt att få en psykossjukdom och i början kan symtomen vara otydliga. Om du har några av symtomen är det bra att få hjälp på BUP med att följa upp dem. Då kan du kontrollera om de försvinner eller blir värre. Om de blir värre, kan du få hjälp med att må bättre och bli frisk igen.

Tidiga besvär som ibland kan utvecklas till psykossjukdom är

 • att du inte längre klarar skolarbetet eftersom du får svårt att koncentrera dig, att komma ihåg saker, att planera och att lösa problem
 • att du mest vill vara ensam och inte umgås med familj eller kompisar som förut
 • att du blir intresserad av saker som andra har svårt att förstå att du gillar
 • att sinnesintrycken förändras eller förvrängs, det vill säga att du ser eller hör annorlunda eller att du börjar tycka att mat smakar eller luktar konstigt. Du kan också bli mer känslig för intryck och höra röster som andra inte hör.
 • att du blir mer misstänksam mot omgivningen och får svårare att lita på andra
 • att du får svårare att förstå hur andra tänker och känner
 • att du får ångest eller drabbas av en depression.

Få stöd och hjälp

Det är viktigt att söka hjälp om du har flera av de tidiga besvär som kan utvecklas till psykossjukdom. Då kan du få symtomen undersökta och hjälp att upptäcka om en sjukdom är på väg. Du kan också få behandling mot den.

Om du har psykotiska symtom är det viktigt att snabbt söka hjälp. Vänd dig direkt till BUP eller be dina föräldrar om hjälp med att ta kontakt. Du kan också vända dig till elevhälsan som kan hjälpa till med att kontakta oss på BUP.

Akut hjälp om någon har insjuknat i en psykos

Det kan vara svårt att själv förstå att man behöver akut hjälp eftersom det du upplever under en psykos känns verkligt. Ofta är det familj eller andra nära personer som märker att du inte mår bra och kanske blir oroliga för att du ska göra något farligt. Då kan du behöva hjälp av dem med att söka akut hjälp.

På vardagar under dagtid ringer du En väg in, eller kontaktar din lokala mottagning om du redan har en pågående kontakt med BUP. Under kvällar, nätter och helger vänder du dig i stället till BUP:s akutenhet.

Senast ändrad 2024-04-23