Vad händer efter en polisanmälan?

När polisen får in en anmälan gör de först en förundersökning.

När polisen får in en anmälan kallas utredningen de utför för förundersökning. Förundersökningen leds antingen av en åklagare eller polis och den går ut på att hitta bevis och inhämta information. Ett vanligt sätt att samla in informationen är genom förhör. Förundersökningen ska slutföras så fort som möjligt. Sedan fattar åklagaren beslut om åtal, det vill säga bestämmer om ärendet ska gå till rättegång eller inte.

Den som har blivit utsatt för ett brott kallas för målsägare. Målsägaren får ett målsägarbiträde som är jurist. Målsägarbiträdet är med i rättsprocessen från det att första förhöret sker tills rättegången är slut.

När polisen har inlett en förundersökning kommer antingen polisen att boka in ett förhör med målsägaren eller så kommer målsägarbiträdet att komma och hämta målsägaren i skolan för att åka tillsammans till polisen. Du har alltid rätt att ha med dig en vuxen som du känner dig trygg med när du är hos polisen på ett förhör.

En förundersökning kan läggas ned, till exempel om bevisen inte räcker. Men om det finns tillräckliga bevis så ska åklagaren väcka åtal och ärendet går då till rättegång i en domstol. Om det inte finns bevis och ord står mot ord, det vill säga att målsägaren och den misstänkte förövaren berättar om händelsen på olika sätt så att åklagaren inte kan förvänta sig att den misstänkte blir dömd. Då kan inte åklagaren väcka åtal och då blir det inte en rättegång.

Den som döms till fängelse för övergrepp mot barn blir under fängelsetiden erbjuden behandling för sina problem.

Senast ändrad 2022-09-21