Hur påverkas den som har utsatts för övergrepp?

Den som har utsatts för ett sexuellt övergrepp kan reagera på olika sätt, men mår ofta mycket dåligt psykiskt.

Du kan få svårt att sova och plågas av mardrömmar. Somliga får problem med att koncentrera sig i skolan och tappar intresset för aktiviteter som de tidigare tyckt om. Andra blir arga och irriterade och vet inte hur de ska styra sin ilska. Det är också vanligt att känna sig skyldig på något sätt och att uppleva skam.

En del kan börja prata mycket om sex, uppträda på ett sexuellt utmanande sätt eller försätta sig själva i riskfyllda situationer där sex är inblandat.

Sexuella övergrepp är en tung belastning för de som blir utsatta och deras familjer. Både den som har blivit utsatt och dennes föräldrar behöver hjälp att bearbeta det som hänt.

Att få krisstöd eller terapi hos en behandlare brukar fungera som ett bra stöd för de flesta. Om du inte får professionell hjälp finns risken att du fortsätter leva med påträngande och jobbiga minnen eller att du går omkring och känner dig osäker och ångestfylld utan att riktigt förstå varför. Det finns också risk för att utveckla annan psykisk ohälsa som en konsekvens av att ha varit utsatt för sexuella övergrepp.

Om förövaren är en närstående person och om övergreppen pågått under lång tid är det svårare och kan ta längre tid att bearbeta händelserna. Våld och hot om våld i samband med övergreppet gör också bearbetningen svårare.

Den allra viktigaste faktorn för att klara sig igenom ett övergrepp, är att den som blivit utsatt får stöd av någon som står hen nära. Det kan vara en förälder eller någon nära vän eller släkting.

Blir den som upplevt sexuella övergrepp alltid själv en förövare?

Det är vanligt att de som utsatts för övergrepp oroar sig för att de själva ska göra någon annan illa, men de allra flesta utvecklar inte ett kränkande sexuellt beteende mot andra.

Kan den som utsatts ha ett normalt sexliv som vuxen?

Det är fullt möjligt för den som fått hjälp att bearbeta övergreppen att ha ett normalt sexliv som vuxen. De allra flesta sexuella övergrepp ger inte några fysiska skador, men hos en del sätter de psykiska spår för en lång tid framåt. Till exempel kan nära kroppskontakt väcka minnen från övergreppen och en del kan uppleva inre spärrar och känna rädsla inför sex. Det är bland annat för att slippa sådana känslor som det är så viktigt att få hjälp med att bearbeta sexuella övergrepp.

Trots att det är ovanligt med kroppsliga skador, kan det vara bra för den som blivit utsatt att genomgå en läkarundersökning. Undersökningen kan bekräfta att kroppen är frisk och då slipper du gå och oroa dig för att någonting är fel. För den som eventuellt fått fysiska skador kan det vara skönt att höra att skadorna inte har någon betydelse för hälsan och sexlivet längre fram i livet.

Senast ändrad 2024-05-14