Svårt att berätta om sexuella övergrepp

Många barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp kan inte, törs inte eller vill inte berätta om vad de varit med om.

Känslor av skräck, skam och skuld gör att det kan vara svårt att prata om det som hänt. En del är rädda för att ingen ska tro på dem. Relationen till förövaren och oron för vilka konsekvenser ett avslöjande skulle kunna få kan också hindra dig från att berätta. Kanske är du orolig för vad som ska hända med förövaren och dig själv när du berättar.

De som är väldigt unga kan ha svårt att förstå och uttrycka vad de har varit med om på ett sätt som omgivningen förstår.

Du kan också vara rädd för att du inte ska komma ihåg precis vad som hände, att du ska uppleva smärtan igen och börja gråta eller explodera av känslor. En del pojkar verkar ha svårare än flickor för att berätta om övergrepp.

Senast ändrad 2024-05-14