Vem blir utsatt?

Alla kan bli utsatta för övergrepp, men en del löper större risk än andra. Ålder, kön och hur familjen ser ut och fungerar spelar en viss roll.

Sexuella övergrepp begås mot barn och ungdomar i alla åldrar, men de är troligtvis vanligast under åren före puberteten (8–12 år). Det här kan ingen veta säkert, eftersom långt ifrån alla övergrepp anmäls till polisen eller någon annan myndighet.

Både flickor och pojkar kan bli utsatta, men det är mer än dubbelt så vanligt med övergrepp mot flickor än mot pojkar. Flickor blir oftare utnyttjade av någon inom familjen än pojkar, medan pojkar oftare utsätts för våld i samband med övergreppen.

Om det finns alkoholmissbruk, våld eller kriminalitet i familjen ökar risken för att barnen kan utsättas för sexuella övergrepp. Likaså om ett syskon är eller har varit utsatt. Då är risken större att de andra syskonen i familjen drabbas. Barn och ungdomar med funktionshinder och kroniska sjukdomar är också en extra utsatt grupp.

Förövarna, de som begår övergreppen, brukar själva beskriva att de närmar sig dem som finns i deras närhet och som de tror att de kan förgripa sig på utan att åka fast. Det kan vara någon som de redan har makt över eller som de tror att de kan tvinga, lura eller manipulera, och som de tror inte kommer att berätta.

Får den som blir utsatt skylla sig själv?

Det är alltid den som är vuxen som har det fulla ansvaret när barn och ungdomar blir tvingade, lurade eller mutade till sex. Den som utsätts för sexuella övergrepp är för det mesta beroende av den som är vuxen och har svårt att värja sig. Den som är liten förstår inte riktigt vad som pågår och vilka följder sexuellt umgänge med en vuxen får.

Senast ändrad 2024-05-14