Vem begår sexuella övergrepp?

Många övergrepp avslöjas aldrig. Därför finns inte tillräcklig kunskap om hur de som förgriper sig på barn och ungdomar fungerar. Det mesta av den kunskap som finns bygger på de övergrepp som kommit fram och på de förövare som åkt fast.

Det här är vad som är känt hittills: Förövaren är ofta någon som personen som blir utsatt känner väl. Det kan vara en förälder, styvförälder, en morfar eller en farmor, en lärare, tränare, kusin eller vän till familjen. Ibland, men mera sällan, är det helt främmande personer. När yngre barn utsätts för sexuella övergrepp är det oftast någon betydligt äldre person som utsätter dem, medan ungdomar i högre utsträckning råkar ut för sexuella övergrepp som utförs av jämnåriga.

De flesta övergrepp görs av män. I ungefär tio procent av fallen är det kvinnor som är förövare. En del förgriper sig bara på pojkar eller bara på flickor, medan andra närmar sig både könen. Somliga förövare är helt inriktade på barn och ungdomar. Andra förövare har sexuella kontakter med både barn och vuxna.

Omkring en tredjedel av alla sexuella övergrepp mot barn begås av andra barn eller ungdomar.

Senast ändrad 2022-09-21