Barn i olika åldrar

Den 20 november är det Barnkonventionens dag

Den 20 november 1989 instiftade Unicef Barnkonventionens dag. Här på vår webbplats kan du lära dig mer om barnkonventionen och barns rättigheter på flera sätt – till exempel genom en film om barns rättigheter och om hur de är kopplade till våra patientlöften.

Se en film om barnkonventionen och våra patientlöften

I en film om barnkonventionen och BUP:s patientlöften berättar barn om vad artiklarna i barnkonventionen kan betyda i praktiken.

Läs mer och se filmen här

Läs om vårt arbete med barnkonventionen

Intervju med Moa Gisterå, barnrättsombud

Barnkonventionen ger tyngd åt vården på BUP – intervju med Janine Semius, brukarinflytandesamordnare (BISAM)

Foto: Yanan Li
Bilden visar en pojke i tonåren och några barn som sitter tillsammans. Personerna på bilden har ingenting med artikeln att göra.

Publicerad 2021-11-15