Illustration över patientlöften

Se filmen om BUP:s patientlöften

I en nyproducerad kortfilm lyfter Region Stockholm BUP:s patientlöften som är sammankopplade med barnkonventionen som är svensk lag sedan den 1 januari 2020.

Filmen beskriver barns rättigheter som patienter hos oss. Våra patientlöften kan du även läsa om i foldern Respekt, som du hittar längre ner på den här sidan och på våra enheter.

Jennie Moberg och Janine Semius arbetar båda som brukarinflytandesamordnare (BISAM) hos oss på BUP. De betonar vikten av att barn och ungdomar känner till sina rättigheter.

– Genom filmen om patientlöftena hoppas vi att barn och unga ska bli mer medvetna om vilken typ av bemötande och behandling de har rätt att få.

Se filmen här

Illustrationen visar våra patientlöften.

Publicerad 2020-10-13

Illustration över patientlöften

BUP Stockholms patientlöften

I den här broschyren kan du läsa om våra patientlöften – det vill säga dina rättigheter som patient inom BUP Stockholm. Patientlöftena utgår från FN:s barnkonvention som definierar barns rättigheter.