Nya riktlinjer klara för samverkan när adhd-uppdraget flyttas över till BUP

Nu har Region Stockholm och kommunerna i länet tagit fram samverkansrutiner för hälso- och sjukvård, skola och förskola för remittering, utredning och behandling av barn med misstänkt adhd, autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning i Stockholms län. I de nya riktlinjerna finns även en remissblankett.

Barn födda 2013 och senare remitteras till BUP Stockholm eller till PRIMA BUP


Från och med den 1 juni 2022 ska samtliga remisser med adhd/add-frågeställning för barn födda 2013 eller senare ställas till BUP Stockholm (barn- och ungdomspsykiatri i egen regi) via remissportalen En väg in eller till PRIMA BUP (barn- och ungdomspsykiatri i privat regi) till respektive upphandlad mottagning.

Är du remittent eller vårdgivare och behöver veta mer? Här hittar du information om remittering och svar på vanliga frågor.

Läs vår nyhet om överflyttning av adhd-uppdraget från BUMM till BUP.

Publicerad 2022-06-13