1 juni påbörjas överflyttning av adhd-uppdraget från BUMM till BUP

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har beslutat att utredningar och insatser för patienter med adhd/add som hittills har utförts av BUMM inom Region Stockholm gradvis ska föras över till BUP inom Region Stockholm.

Som ett första steg, och från och med 1 juni 2022, ska samtliga remisser med adhd/add-frågeställning för barn födda 2013 eller senare ställas till BUP Stockholm (barn- och ungdomspsykiatri i egen regi) via remissportalen En väg in eller till PRIMA BUP (barn- och ungdomspsykiatri i privat regi) till respektive upphandlad mottagning. 

Du som är remittent hittar den information du behöver här på bup.se.

Information till remittenter

Publicerad 2022-03-15