Tre glada personer som sitter runt en bärbar dator

Internet-KBT effektivt både för social ångest och tvångssyndrom hos unga

Det visar två färska studier som har publicerats i tidskrifterna JAMA och JAMA Psychiatry. Bakom de två studierna står flera forskare från BUP och Centrum för Psykiatriforskning, CPF.

Behandlingarna för både tvångssyndrom och social ångest planeras att införas på BUP Internetbehandling, som är en del av BUP Forsknings- och utvecklingscentrum.

Se filmen med adjungerad professor Eva Serlachius som berättar om IKBT för barn och ungdomar

Effektivt vid tvångssyndrom

Kort om studien

Tvångssyndrom eller obsessive compulsive disorder (OCD) drabbar cirka 1–2 procent av befolkningen och debuterar vanligtvis under barndomen. Tidig upptäckt och behandling av OCD hos barn och ungdomar är viktigt för att minska risken för psykiska problem senare i livet, bland dem en ökad risk för självmord. Under tre år har forskare vid Karolinska institutet utvärderat om internetförmedlad KBT för barn och unga med OCD kan användas i en så kallad stegvis vårdmodell.

I studien slumpades 152 barn och ungdomar (8–17 år) till en av två grupper. Den ena gruppen fick först terapeutledd digital behandling med KBT. Kontrollgruppen fick traditionell KBT genom veckovisa fysiska möten med en terapeut. Studien genomfördes i samarbete med BUP Stockholm respektive Region Västra Götaland.

Resultaten visade att stegvis behandling med internetförmedlad KBT minskade deltagarnas OCD-symtom lika mycket som traditionell KBT. Cirka 70 procent hade blivit mycket hjälpta av behandlingen vid uppföljningen efter sex månader.

Läs pressmeddelandet från KI 

Läs nyheten om studien på KI:s webbplats

Effektivt vid social ångest

Kort om studien

Social ångest kan leda till stort lidande för de barn och ungdomar som drabbas. Som ett av de vanligaste ångesttillstånden bland unga drabbar det cirka 5–10 procent av den unga befolkningen, och utan effektiv behandling finns det en risk att tillståndet blir kroniskt och kan leda till annan allvarlig psykisk ohälsa i vuxenlivet.

Trots att kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad behandling för social ångest hos unga är tillgången till behandling begränsad. Bristen på terapeuter, avstånd till tillgängliga kliniker och problematiken som sådan är några skäl till den låga tillgången.

Studien som genomfördes mellan 2017 och 2020 omfattade 103 barn och ungdomar i åldern 10–17 år och deras föräldrar. Deltagarna randomiserades till IKBT eller en aktiv kontrollgrupp, internetförmedlad stödbehandling. Resultaten visar att IKBT var signifikant mer effektivt än stödbehandlingen när det gällde att minska social ångest och samsjukliga symtom som till exempel depressiva symptom. Den generella funktionsförmågan i vardagen ökade också.

Läs pressmeddelandet från KI

Läs nyheten om studien på KI:s webbplats

Foto: Yanan Li
På bilden syns tre personer som har ett samtal vid en dator. Personerna på bilden har ingenting med texten att göra. 

Publicerad 2021-05-24