Eva Serlachius

BUP-forskare får aktat pris

Docent Eva Serlachius som arbetar på BUP:s forsknings- och utvecklingscentrum har tilldelats den brittiska organisationen ACAMH:s prestigefyllda pris för digitala innovationer. Priset får hon för sitt arbete med att utveckla och sprida evidensbaserade digitala behandlingar för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Association for Child and Adolescent Mental Health (ACAMH) är en medlemsorganisation som arbetar med att sprida forskning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatri. Priset för digital innovation går till en kliniker eller forskare som omsatt evidens i praktiken inom området.

Eva Serlachius är specialist i barn- och ungdomspsykiatri och internationellt ledande inom digital innovation för unga. Hon får priset för sitt arbete med att utveckla internetförmedlad behandling för barn och unga med psykisk ohälsa.

Eva Serlachius startade 2011 det så kallade Barninternetprojektet (BIP) som är ett samarbete mellan BUP Stockholm och Karolinska Institutet. BIP är idag ett nätverk med flera forskargrupper, och i samarbete med bland andra professor Clara Hellner, professor David Mataix-Cols, docent Brjánn Ljótsson och docent Ola Olén, har internetförmedlad behandling för unga med självskadebeteenden, Tourettes syndrom respektive Funktionella magsmärtor utvecklats. BIP-behandlingar för barn och unga med Tourettes och tvångssyndrom har även prövats internationellt via forskningsstudier.

– Jag är mycket hedrad över ACAMH-priset för digitala innovationer. Detta erkännande betyder mycket för vårt fortsätta arbete med att förbättra psykisk hälsa för barn och ungdomar. Pandemin har vidare visat att digitala innovationer är av stor betydelse för framtidens hälso- och sjukvård, säger Eva Serlachius.

Goda resultat med internetbehandling

Forskning som gjorts inom BIP visar att internetbehandling för en rad psykiatriska tillstånd, som ångest, tvångssyndrom, självskadebeteende och ont i magen, både fungerar och uppskattas av såväl barn och ungdomar som deras vårdnadshavare. Forskning pågår kring ytterligare psykiatriska tillstånd, som depression, överdriven oro och dysmorfofobi. Psykologiska behandlingar över internet har potentialen att öka tillgängligheten och leda till en effektivare användning av vården genom att överbrygga avstånd och minska väntetider.

Internetbehandling nu en del av vården

Internetförmedlade behandlingsprogram som tagits fram av forskargruppen finns nu i den reguljära vården. I januari 2020 startades BUP Internetbehandlingsenhet, som leds av psykolog Sarah Vigerland som dessutom var den första doktoranden inom BIP.

Kontakt

Liza Junker, kommunikationsansvarig BUP Stockholm: liza.junker@regionstockholm.se

Om utmärkelsen

ACAMH Awards för digital innovation går till en kliniker eller forskare som omsatt evidens i praktiken inom digital barn- och ungdomspsykiatri. Se kort filmklipp om priset här: ACAMH Awards 2020 - Digital Innovation Winner (Youtube).

Läs mer om Eva Serlachius forskargrupp

Eva Serlachius forskargrupp om internetförmedlad behandling har fått finansiellt stöd från Kavli Fondet, Forte, Jane och Dan Olssons forskningsstiftelse, HSF Region Stockholm, Centrum för Psykiatriforskning, ALF och PPG projektmedel.

Just nu söker Barninternetprojektet barn och ungdomar med tics (som Tourettes syndrom) till vår forskningsstudie om internetbehandling.

Läs mer om BUP Internetbehandling

BUP Internetbehandling är en mottagning som ger familjer psykologisk behandling över internet.

Foto: Patrik Miller
Bilden föreställer Eva Serlachius. 

Publicerad 2020-11-06