PTP-tjänstgöring

Som PTP-psykolog på BUP i Stockholm får du göra många olika saker. Det finns gott om klinisk erfarenhet att ta del av. Det finns också ett bra utbud av kurser och fortbildning som du inte självklart får på andra ställen.

Efter examen från psykologutbildningen måste den som vill ansöka om psykologlegitimation göra ett års PTP-tjänstgöring, det vill säga praktisk tjänstgöring i psykologyrket, under handledning. Minst halva tiden ska omfatta individinriktat psykologarbete (utredning, bedömning, behandling och rådgivning). Minst en fjärdedel ska vara övrigt psykologarbete (t.ex. utredning av grupper, utredning och förändring av organisationer, förebyggande insatser eller arbete med rådgivning, konsultation, metodutveckling, utvärdering, handledning eller undervisning).

Våra PTP:are handleds av erfarna psykologer som vägleder och stöder dem i deras professionella utveckling. Tillsammans gör handledaren och PTP-psykologen en individuell skriftlig tjänstgöringsplan som kontinuerligt utvärderas.

PTP-program

Alla PTP-psykologer hos oss har möjlighet att ta del av vårt lokala PTP-program. Programmet består av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Föreläsningarna har fokus på kunskap som är viktig för vårt arbete inom barnpsykiatrin.

Träffarna hålls vanligtvis en gång i månaden och ger också ett tillfälle för PTP-psykologer inom BUP att träffa varandra och utbyta erfarenheter. Programmet anordnas och leds av en studierektor. Studierektorn finns även tillgänglig för PTP-psykologen, handledare och chefer inom BUP för olika frågor som rör PTP, och som en mer oberoende part.

Utöver vårt lokala PTP-program erbjuds även alla PTP-psykologer på BUP att ta del av ett regionalt PTP-program. Det här programmet lyfter in kunskap som inte enbart är specifik för barnpsykiatrin. Även det innehåller utöver föreläsningar även seminarier som ofta är till stor hjälp för att få till en bra PTP-tjänstgöring.

Vi är angelägna om våra PTP-psykologer, och PTP-tjänstgöringen blir ofta en inkörsport till fortsatt arbete inom BUP. Vi annonserar kontinuerligt ut nya PTP-tjänster vartefter de blir lediga. De som eventuellt finns att söka just nu hittar du under Lediga jobb.

Senast ändrad 2024-02-07