Så går en utredning till

Har ditt barn fått en remiss för en utredning på någon av våra neuropsykiatriska mottagningar? Då undrar du kanske vad som kommer att hända hos oss på BUP? Här beskriver vi hur det går till.

Tecknad bild av ung person som funderar över olika sociala situationer

Hur kommer man till BUP Neuropsykiatri?

Elevhälsan, vårdcentralen eller barnhälsovården skickar en remiss till oss – i samråd med dig som är vårdnadshavare – eftersom de bedömer att ditt barn kan ha adhd, autism eller någon annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Vad händer på BUP Neuropsykiatri?

Du som är vårdnadshavare kallas till ett videosamtal med en psykolog. Om du föredrar att träffa psykologen på ett fysiskt möte går det också bra. Inför mötet får du fylla i formulär med frågor om ditt barn.

Under mötet diskuterar vi informationen som finns i remissen, att frågeställningen stämmer, och hur barnet mår och fungerar just nu. Utifrån den samlade informationen gör psykologen en bedömning om det är aktuellt med en utredning för ditt barn. Om det är det kommer den att utformas utifrån barnets svårigheter och hur barnet fungerar. För en del barn kan utredningen bestå av en kortare vårdprocess, medan den för andra kan innebära flera besök på mottagningen. Under mötet ger psykologen mer detaljerad information om vad som blir nästa steg för just ditt barn. 

När utredningen är klar går vi igenom den tillsammans med dig som är vårdnadshavare, och även med barnet, beroende på barnets ålder. Om det har visat sig att ditt barn har adhd kommer barnet att erbjudas läkemedelsbehandling hos oss på BUP. Om ni vill lämnar vi också information till skolan. Vi brukar alltid meddela den som skickade remissen, vilket ofta är skolläkaren. Om barnet behöver hjälp med olika typer av anpassningar i hemmet eller i skolan görs det med stöd från habiliteringen.

Illustration av två föräldrar och ett barn som sitter vid ett bord och pratar med behandlare från BUP.

Behöver du bildstöd?

Du som är vårdnadshavare till ett yngre barn kan använda dig av ett bildstöd inför besöket på mottagningen. Det första bildstödet berättar om hur ett psykologbesök kan gå till hos oss. Det andra berättar om hur det kan gå till hos läkaren om du behöver adhd-medicin.

Bildstöd inför psykologbesöket
Bildstöd inför läkarbesöket