Bildstöd inför ett läkarbesök på BUP Neuropsykiatri

Läkaren hälsar barnet och föräldern välkommen till BUP.
Hej! Välkommen till oss på BUP.
Barnet och föräldern sitter i en soffa och pratar med läkaren om hur lång tid besöket kommer att ta.
Besöket tar ungefär en timme.
Barnet funderar på hur det kan vara till vardags med stök, okoncentration och bråk, och hur det i stället skulle kunna vara om det var ordning, koncentration och om de var mer sams.
Vi kommer att prata om hur adhd-medicin kan hjälpa dig.
Barnet får sin längd mätt medan läkaren antecknar.
Vi kommer också att mäta din puls, ditt blodtryck och din längd och vikt.
Barnet undrar något och slår ut med händerna.
Fråga gärna om du undrar något.