Studien IDA

IDA är en studie som utvärderar effekten av internetförmedlad behandling för ungdomar i åldern 13–17 år med lindrig till medelsvår depression.

Vad är depression?

Alla känner sig någon gång nere, ledsna och trötta. Ibland blir dock nedstämdheten så svår att den hindrar i vardagen, och då kan det handla om en depression. När man är deprimerad är det vanligt att inte ha lust att göra sådant som tidigare har varit roligt. Ofta drar man sig undan från vänner och aktiviteter och tillbringar mer tid för sig själv. Det är också vanligt att känna sig irriterad, ha svårt att sova och tänka att man är dålig. Då kan man behöva behandling för sin depression.

Hur går studien till?

Trots att depression är vanligt kan det kan det vara svårt att få tillgång till behandling. Det finns därför ett behov att göra behandling för depression mer tillgänglig. Ett sätt att hjälpa fler ungdomar med depression skulle kunna vara att erbjuda behandling via internet. Vi vet att internetförmedlad behandling fungerar för vuxna med depression. Därför vill vi nu göra en studie för att undersöka om internetförmedlad behandling är verksamt för att hjälpa ungdomar med depression.

Som deltagare i studien kommer ungdomen att lottas till en av tre olika typer av behandlingar för depression – internetbehandling med behandlarstöd, internetbehandling utan behandlarstöd eller behandling via den vanliga vården, det vill säga BUP eller närmaste vårdcentral.

Internetbehandlingen förmedlas helt över internet under tio veckor. Ungdomen och vårdnadshavarna jobbar under dessa veckor självständigt med ett behandlingsprogram för att lära sig bryta depressionen. Om man istället lottas till vanlig vård skriver vi en remiss till en mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa där ni bor.

I studien ingår också att ungdom och vårdnadshavare kommer att bli intervjuade och få svara på enkätfrågor – både före, under och direkt efter behandlingsperioden. Vi kommer också att vilja intervjua er vid uppföljningsbesök, tre och tolv månader efter behandlingen för att höra hur det blev sedan.

Om ni är intresserade av att delta i IDA kan ungdomen eller vårdnadshavaren göra en intresseanmälan – se nedan. En behandlare kommer sedan att kontakta er för en kort telefonintervju. Om det blir aktuellt bokas det därefter en tre timmars intervju på plats på vår mottagning i Stockholm med ungdomen och minst en vårdnadshavare, där det bestäms om IDA kan passa.

Forskningen är ett samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Region Stockholm och Karolinska institutet. Som deltagare i studien kommer ungdomen att räknas som patient vid BUP Stockholm, och kontakten kommer att journalföras enligt ordinarie kliniska rutiner.

Här finns mer information om studien till ungdomar och vårdnadshavare

Information till ungdomar (pdf)

Information till vårdnadshavare (pdf)

Intresseanmälan 

Studien är öppen för deltagare från hela Sverige. Anmäl dig här.

Vi tar emot remisser och egenanmälningar till mitten av april 2024 men det kan också bli aktuellt med ett tidigare sista datum.

Du som vårdgivare kan skicka remiss via Take Care till BUP Internetbehandling. Märk remissen med ”Studien IDA”. Om remissen skickar per post är adressen:

Studien IDA
BUP Internetbehandling
Gävlegatan 22A, plan 6
113 64 Stockholm

Har du frågor?

Du som vårdgivare hittar mer information om vem som får delta i den här studien (inklusions- och exklusionskriterier) på vår studiehemsida: www.studienida.com

Välkommen också att kontakta studiekoordinator och leg. psykolog Rebecca Grudin på telefonnummer 070-261 59 68, alternativt skicka e-post till rebecca.grudin@ki.se.

Medarbetare i forskningsprojektet

Eva Serlachius, överläkare, professor (huvudansvarig forskare)
Rebecca Grudin, leg. psykolog, doktorand, studiekoordinator
Vera Wachtmeister, leg. psykolog, assisterande koordinator
Anna Ohlis, barn- och ungdomspsykiatriker, med. dr
Karoline Eriksson, leg. psykolog
Ocke Sandgren, leg. psykolog
Hampus Jönsson, leg psykolog, BUP Lund
Jens Högström, leg. psykolog, med. dr, ”maskerad bedömare”
Karin Sundström, leg. psykolog, ”maskerad bedömare”
Viktor Eriksson, leg. psykolog, ”maskerad bedömare”
Micaela Meregalli, leg psykolog, ”maskerad bedömare”
Norma Morales Persson, psykologstudent, ”maskerad bedömare”
Julia Åström, psykologstudent, ”maskerad bedömare”
Sofie Svedberg, psykologstudent, ”maskerad bedömare”
Lydia Peraza Aguiar, psykologstudent, forskningsassistent
Sarene Sak, psykologstudent, forskningsassistent
Emma Brandrup-Wognsen, psykologstudent, forskningsassistent
Johan Åhlén, leg. psykolog, fil. dr, styrgruppsmedlem
Sarah Vigerland, leg. psykolog, med. dr, styrgruppsmedlem
David Mataix-Cols, professor, styrgruppsmedlem