Patientinformation

Här finns informationsblad om behandling och insatser för barn och ungdomar som är patienter hos oss och för deras vårdnadshavare.

Adhd

Autism

Beroende (substansbrukssyndrom)

Bipolär sjukdom

Depression

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)

Heldygnsvård

Tvångssyndrom (OCD)

Dysmorfofobi (BDD)

Trichotillomani och dermatillomani

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Självskadebeteende

Små barn

Tourettes syndrom och andra ticssyndrom

Trotssyndrom

Uppförandestörning

Ångest

Ätstörningar

Senast ändrad 2023-11-13