Patientinformation

Här finns informationsblad om behandling och insatser för barn och ungdomar som är patienter hos oss och för deras vårdnadshavare.

Adhd

Autism

Beroende (substansbrukssyndrom)

Bipolär sjukdom

Depression

Dysmorfofobi (BDD)

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)

Heldygnsvård

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Självskadebeteende

Små barn

Tourettes syndrom och andra ticssyndrom

Trichotillomani och dermatillomani

Trotssyndrom

Tvångssyndrom (OCD)

Uppförandestörning

Ångest

Ätstörningar

Publicerad: 2023-11-13