Vill du vara med och utveckla BUP heldygnsvård?

Har du erfarenhet av BUP heldygnsvård som patient, vårdnadshavare eller medarbetare? Statens beredning för medicinsk utveckling, SBU, genomför tillsammans med Socialstyrelsen ett arbete för att utveckla heldygnsvården.

Är du mellan 16 och 25 år och har vårdats inom BUP heldygnsvård, arbetar du inom området eller är du närstående till någon som vårdats? Då kan du anmäla intresse att delta!

Läs mer och amäl dig!