Barnrättslagen

”Vi välkomnar barnfridslagen”

Så säger Jaana Lignell, överläkare på BUP Akutenhet, om den nya barnfridslagen som gör det straffbart att utsätta ett barn för att bevittna våld i en nära relation. Lagen träder i kraft den 1 juli.

Vi ställde några frågor till Jaana som har lång erfarenhet av att möta barn som har blivit vittnen till våld i familjen – exempelvis mellan sina föräldrar.

Hur påverkas barn av att bevittna våld i hemmet?
I en sådan situation blir barnet övergivet och skyddslöst, då föräldrar eller andra viktiga vuxna är upptagna av själva våldet. Det är en traumatiserande och skräckfylld upplevelse för barnet.

Har du som läkare kommit i kontakt med barn som har bevittnat denna typ av våld, och vilka är dina erfarenheter kring det?
Olika barn påverkas olika, men de symtom vi ser på BUP-akuten är till exempel oro, ångest, nedstämdhet, påverkan på sömn, mardrömmar och självdestruktivt beteende. Barnen kan även uppvisa symtom som förknippas med posttraumatisk stress. Barnet kan beskriva att det återupplever den traumatiska händelsen på nytt eller får påträngande och ofrivilliga minnen eller upplevelser av det som inträffade. Vissa barn har symtom på irritabilitet eller trotsighet och kan få vredesutbrott. Barnet kan vara lättskrämt och överdrivet vaksamt. De mindre barnen har svårare att sätta ord på hur de känner och mår. De kan dra sig undan, sluta leka, inte kunna känna glädje och få problem med mat och sömn.

Så sammantaget finns det inte ett symtom eller ett sätt för hur barn påverkas. Man kan inte heller säga att det finns ett direkt samband mellan specifika symtom och utsatthet för att ha bevittnat våld i hemmet.

Kommer ert arbetssätt att påverkas genom den nya lagen och i så fall hur?
Vi kommer att fortsätta skriva orosanmälningar när vi misstänker att barn riskerar att fara illa. Vi har som rutin att fråga alla barn som söker akut om de har varit utsatta för olika typer av våld. Nu ska vi bli noggrannare med att fråga efter om barnet har sett eller hört våld i nära relationer för att ännu bättre fånga upp de här barnen.

Hur tror du att den nya lagen kommer att påverka de utsatta barnen?
Vi välkomnar den nya lagen och tänker att det är bra att det blir tydligt från samhällets sida att det är brottsligt och straffbart att utsätta ett barn för att bevittna våld i olika former. Vi ska göra vårt bästa för att fånga upp dem. Det är ju det som är syftet, att kunna hitta dessa utsatta barn och se till att de kan skyddas.

Läs mer på regeringens webbplats

Foto: Yanan Li
På bilden syns ett barn och en vuxen i en utomhusmiljö. Personerna på bilden har ingenting med innehållet i artikeln att göra. 

Publicerad 2021-05-27