Vi söker barn med autism, utvecklingsförsening och/eller adhd till PIP-studien

Forskningsprojektet PIP (Preschool Brain Imaging and Behaviour Project) söker barn mellan tre och fyra och ett halvt års ålder med autism eller utvecklingsförsening/intellektuell funktionsnedsättning, och barn mellan fyra och fem och ett halvt års ålder med adhd.

Du hittar mer information här

Publicerad 2021-08-27