Vårdcentraler ger utökat stöd till barn och unga som mår psykiskt dåligt

Med början den 1 december kan alla barn och unga få vård för psykisk ohälsa via sin vårdcentral. Bakom hälso- och sjukvårdsnämndens beslut finns tanken om att vården ska vara lätt tillgänglig och nära.

Så här beskriver hälso- och sjukvårdsnämnden satsningen:

  • Samtliga vårdcentraler ska kunna erbjuda vård för psykisk ohälsa till barn och ungdomar mellan 6 och 18 år. Om vårdcentralen är för liten för att själv uppfylla kraven ska den ansluta sig till en annan vårdcentral i sitt geografiska ansvarsområde och samarbeta med den.
  • Mottagningarna för barn och unga får ansvar för att samverka med elevhälsa, BUP och socialtjänst för att inget barn ska riskera att stå utan hjälp.
  • Alla vårdcentraler ska ha ett team på plats, bestående av olika kompetenser. Utöver läkare och psykolog, två samtalsbehandlare (som leg. psykolog/psykoterapeut/hälso- och sjukvårdspersonal/socionom med basutbildning psykoterapi). De ska kunna färdigbehandla de flesta diagnoser inom lindrig till måttlig psykisk ohälsa.
  • Insatser ska omfatta psykiatrisk bedömning, psykologisk behandling, stödinsatser, samverkan, koordinering, uppföljning och konsultationer.
  • Ett omfattande digitalt utbildningspaket riktas till alla professioner på vårdcentralerna, för att höja den allmänna kompetensen i att upptäcka och behandla psykisk ohälsa.

Publicerad 2021-12-09