Två viktiga förändringar på BUP från 1 mars 2023

Den 1 mars 2023 kommer det att bli möjligt även för BUP Stockholms patienter att läsa delar av sin journal på nätet. Samtidigt införs en patientavgift på 400 kronor för uteblivet besök utan giltigt skäl – något som redan finns inom övrig vård.

BUP börjar med journal via nätet

Den 1 mars ansluts BUP till e-tjänsten Journalen 1177. Då blir det möjligt för dig som är 16 år eller äldre att läsa delar av din journal på nätet, genom att logga in på 1177 med din e-legitimation. Det gäller även dig som är vårdnadshavare om ditt barn är 12 år eller yngre. Läs mer om journal via nätet på 1177.se.

Gäller endast journalanteckningar med början den 1 mars

Det är bara journalanteckningar som görs från och med den 1 mars 2023 som går att läsa på nätet.

– Det är patientsäkerhetsskäl som gör att inte tidigare anteckningar visas, säger Henrik Höök som arbetar med införandet av journal via nätet på BUP Stockholm.

Olika möjligheter för barn och vårdnadshavare

Unga mellan 16 och 18 år kommer att kunna ta del av viss information i sin journal på nätet medan vårdnadshavare får samma åtkomst om barnet är 12 år eller yngre. När det gäller åldersgruppen 13–15 år har varken vårdnadshavare eller patienter möjlighet att läsa journalen på nätet. Se en film på 1177.se som förklarar varför det är så.

Pappersjournal berörs inte av förändringen

Precis som tidigare finns även fortsättningsvis möjligheten att begära ut sin ”fysiska journal”, det vill säga en papperskopia av journalen. Läs mer om vad som gäller om du vill läsa din fysiska journal.

Avgift vid uteblivet besök även hos BUP

Patientavgifter för uteblivna besök, som redan finns inom den övriga vården, införs nu också på BUP. Det betyder att du som vårdnadshavare för barn och ungdomar under 18 år får betala en avgift om ni inte kommer till ert bokade besök – om besöket inte har avbokats i tid.

Även fortsättningsvis kommer det att i vissa fall – om det finns ett giltigt skäl – vara möjligt att slippa avgiften. Viktigast är dock att alltid meddela mottagningen i god tid om ni inte kan komma på ert planerade besök.

Läs mer om avgifter i vården på 1177.se

Publicerad 2023-01-09