Tecknad bild av en ung person och en vuxen som går bredvid varandra och pratar

Stöd till dig som är anhörig

Är du vårdnadshavare eller på annat sätt anhörig till ett barn som är patient hos oss? Nu finns en sida här på vår webbplats med information om vilket stöd du kan få, till exempel genom olika stödföreningar eller via kommunen.

Janine Semius arbetar som brukarinflytandesamordnare, så kallad BISAM, hos oss. Hon har även egen erfarenhet som anhörig och poängterar vikten av just sådan riktad information.

– Jag tycker att det är värdefullt att informera anhöriga om det utbyggda stödet som finns i samhället. Jag vet av egen erfarenhet som anhörig hur viktigt det är att få stöd i själva vårdprocessen, men att också få information om övrigt stöd som finns i samhället betyder mycket. Det skapar hopp om att det finns flera vägar till att må bättre, både för barnet och för mig som anhörig.

Stödet är brett och finns hos många aktörer berättar Janine.

– Habilitering & Hälsa ger stöd till anhöriga med barn med funktionsnedsättningar som adhd och autism. Förutom det har också kommunen och patient- och närståendeföreningarna anhörigstöd. Dessutom finns det ett nätverk som man lättast hittar via Facebookgruppen ”Anhörigstöd i Stockholms län”, där olika aktörer lägger ut kurser och föreläsningar riktade till anhöriga.

Läs mer på sidan ”För dig som anhörig”

Publicerad 2021-08-25