Skolstarten väcker känslor

Sommarlovet är slut och skolan har börjat igen. För vissa barn, och deras föräldrar, innebär skolstarten en ökad oro. Medan andra upplever den som en befrielse efter en jobbig sommar utan struktur.

Adriena Axelsson Wesshall är psykolog och enhetschef på BUP:s mottagning Jakobsberg, norr om Stockholm. Hon berättar att slutet på sommarlovet med stundande skolstart kan innebära en mångfald av känslor för barn som står i kontakt med BUP.

– När det exempelvis gäller barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer kan skolstarten innebära en ökad oro om föregående termin slutade på ett oönskat sätt. Ofta bär även föräldrarna på en ängslan inför skolstarten som barnen känner av.

Ett fint sommarlov kan stärka barnen

Sommarlovet kan också vara just den paus som behövs för att få en nystart inför hösten. Adriena Axelsson Wesshall tänker ett antal år tillbaka och berättar att exempelvis tidigare så kallade BUP-kollon kunde vara ett exempel på just det:

– Vi märkte ofta att de barn som hade en bra vistelse på kollot klarade av att skaffa sig kompisar och kände att de helt plötsligt fungerade i olika sammanhang – utifrån att tidigare ha upplevt motsatsen. De fick en ny styrka och en mer positiv självbild som gjorde att de kunde känna sig mer trygga inför skolstarten.

Bra att prata inom familjen

Henrik Höök är psykolog på BUP i Stockholm och menar att det är positivt om föräldrar pratar med sitt barn om eventuell oro inför skolstarten:

– Om det finns oro för hur det ska gå så är det bra att ha pratat om det innan så det går att förbereda sig tillsammans.

Ny början – nytt hopp

Adriena Axelsson Wesshall berättar också om barn som upplever skolstarten som en befrielse om de under sommaren har upplevt en brist på struktur och ibland upplevt att de inte fått tillräckligt med omsorg och omhändertagande av föräldrarna.

– Precis som sommarlovet, väcker även skolstarten en mångfald av känslor, menar Adriena Axelsson Wesshall.

Men sommarlovet kan i bästa fall vara den paus som behövs för att leda till något nytt. Jobbiga tankar och känslor kan omformas och nya frön av hopp och tillit kan ta form!

Om du känner oro inför skolstarten

Prata i första hand med dina föräldrar och din lärare, ibland kan det också vara bra att ta kontakt med skolkurator, skolpsykolog eller skolsköterska:

– Tveka inte att be om stöd och hjälp om du känner dig orolig, säger Henrik Höök. 

Bilden visar, till höger, Henrik Höök, psykolog vid BUP Stockholm. Flickan på bilden har inte något med texten att göra. 

Text: Lucienne Fredriksson
Foto: BUP Stockholm

Publicerad 2019-08-19