Barnombudsmannen rapport

Ny rapport från Barnombudsmannen om barns rättigheter

”Dom tror att dom vet bättre”. Det är namnet på en ny rapport från Barnombudsmannen som lyfter barn som rättighetsbärare utifrån att FN:s barnkonvention nu är svensk lag.

I sitt förord skriver Elisabeth Dahlin, barnombudsman, bland annat:
”Lagen ger möjligheter att åtgärda de brister som fortfarande finns och hindrar barn från att få sina rättigheter tillgodosedda. I den här rapporten lyfter vi särskilt tre områden där det krävs förändringar: Barnrättsperspektivet i utredningar och rättsprocesser måste stärkas, föräldrarättens inskränkningar på barnrätten behöver begränsas och barnets möjligheter att hävda sina rättigheter och få upprättelse måste säkerställas.”

Läs rapporten här (pdf)

Illustratör: Christina Heitmanni

Publicerad 2020-08-03