Nu finns möjlighet till självvald inläggning hos BUP Stockholm

BUP Stockholm öppnar upp för möjligheten till självvald inläggning, som innebär att patienter med en pågående vårdkontakt, och med ett stort vårdbehov, har möjlighet att själva begära att bli inlagda på BUP:s heldygnsvård.

– Det innebär att du som patient kan bli mer delaktig och ta mer ansvar för din egen vård. Vissa patienter kan uppleva det som en särskilt stor fördel i samband med att det uppstår stressiga eller krisartade situationer i livet, säger Christer Spångberg, biträdande sektionschef för BUP Heldygnsvård.

Självvald inläggning innebär en individuell överenskommelse mellan patient, vårdnadshavare och öppen- eller heldygnsvården, som ska kunna användas vid behov.

– Det betyder att patienter kan skriva kontrakt med heldygnsvård och öppenvård, vilket ger dem en möjlighet att själva avgöra när de känner ett behov av att få bli inlagda, säger Christer.

Patienter med pågående kontakt och stort vårdbehov

Självvald inläggning riktar sig till patienter som har en pågående kontakt med öppenvården och som har varit inlagda inom heldygnsvården tidigare. Det rör sig om patienter som har, eller kommer att ha, ett högt vårdbehov. En patient kan vara inlagd upp till fyra dygn per vårdtillfälle, vid upp till tre tillfällen per månad. Patienten ska också ha en individuell vård- och krisplan.

Om jag är patient och vill använda mig av möjligheten till självvald inläggning – hur gör jag då?

­ – Du eller din vårdnadshavare ringer till avdelningen när du mår dåligt för att höra om platsen är ledig. Är platsen ledig så är du välkommen direkt till avdelningen - dygnet runt, alla dagar i veckan. Om den är upptagen kan du sättas upp på en kölista, och blir sedan uppringd när platsen är ledig.

Kan föräldrar eller andra vårdnadshavare be om självvald inläggning för sitt barn?

– Ja, föräldrar eller vårdnadshavare kan kontakta avdelningen.

Vem bestämmer när jag får åka hem?

– Det är du själv tillsammans med vårdnadshavare som bestämmer när du vill bli utskriven och åka hem. Du kan stanna i fyra dagar vid max tre tillfällen per månad. Det är i första hand sjuksköterskor på avdelningen som skriver in och ut dig på Självvald inläggning. När det behövs kan den självvalda inläggningen bli en vanlig inläggning. Det är en läkare som gör denna bedömning.

Går det alltid att erbjuda en ledig plats för den som har ett sådant behov?

– Ja, om du har ett kontrakt upprättat samt under förutsättning att platsen är ledig.

Här kan du läsa mer om självvald inläggning

Foto: Yanan Li
Personerna på bilden har ingen koppling till artikeln. 

Publicerad 2020-12-11