Barnberättelsen framstida

Läs vår första barnberättelse!

Nu har vi publicerat BUP Stockholms första barnberättelse – en tillbakablick på 2020 ur barnets perspektiv.

År 2020 fick barnets röst en större tyngd – det var året då barnkonventionen blev svensk lag. På BUP Stockholm skapade vi ramarna för ett strukturerat arbete med barns rättigheter, som fick namnet ”Barns rättigheter, delaktighet och inflytande”.

Barnberättelsen är en del i det arbetet och har som syfte att följa upp BUP:s arbete med barns rättigheter, delaktighet och inflytande, och att beskriva de barn och ungdomar som kommer till BUP och deras upplevelser av vården hos oss.

Barnrättsfrågor i fokus

Janine Semius, BISAM, och Mia Danielson, kvalitetscontroller, har arbetat intensivt med berättelsen och sammanfattar vår första barnberättelse med orden:

– Nu har vi en pedagogisk och lättillgänglig barnberättelse som sträcker sig utanför BUP – till exempel till andra vårdgivare, vårdgrannar och samarbetspartner. I barnberättelsen följer vi bland annat upp arbetet med barnrättsfrågor. Det känns viktigt att våra unga patienter och vårdnadshavare får läsa hur exempelvis deras synpunkter från patientenkäten och patientforum följs upp.

Här kan du ladda ned barnberättelsen

Bilden visar framsidan av barnberättelsen. 

Publicerad 2021-06-23