FaR på Globen

Fysisk aktivitet hjälper många barn

På BUP Globen söder om Stockholm är fysisk aktivitet en del av behandlingen för vissa barn och unga med depression eller ångesttillstånd. Något som bidrar till både ökat lugn och bättre koncentration och som dessutom går att få på recept.

BUP Globen är en mottagning som ligger söder om Stockholm och som även har ett team för döva och hörselskadade. På den här mottagningen är fysisk aktivitet en tilläggsbehandling till övrig behandling för patienter som behandlas för depression eller ångesttillstånd. Mottagningen kännetecknas av ett medvetet hälsotänk med fokus på motion, kost, sömn och levnadsvanor.

Att motivera och främja rörelse och fysisk aktivitet kan ske på olika nivåer, till exempel genom olika aktivitetsgrupper, fysisk aktivitet på recept eller hälsostödjande samtal under besöket.

– Psykisk ohälsa medför ofta en kroppslig ohälsa. Det är viktigt att känna tillit till sig själv och sin kropp och att stärka det som fungerar, menar specialistsjuksköterskan Helene Granstam och kuratorn Sofia Grenevall.

Hitta tillbaka till glädjen med träning

Helene och Sofia har nu startat en utomhusgrupp för ungdomar mellan 13 och 17 år, där fokus ligger på kondition, styrka, rörlighet och balans. Gruppen ses en gång i veckan och träningen utförs i en närliggande park. Sofia berättar att fysgruppen får ungdomar att på ett enkelt sätt närma sig fysisk aktivitet, särskilt om de tidigare har känt ett motstånd till skolidrotten.

– Det kan vara ett sätt att komma över en tröskel, och det kan kännas skönt att träffa andra ungdomar på ett prestigelöst och kravlöst sätt.

Sofia berättar att många ungdomar som tidigare har varit fysiskt aktiva slutar med idrott när de börjar må dåligt. Men när de gradvis börjar träna igen, blir de påminda om hur skönt och välgörande det är att åter börja röra på sig.

– Våra grupper (en fysgrupp och en yogagrupp) kan bli ett ”mellansteg” som innebär att barnen åter börjar närma sig den idrott som de tidigare ägnade sig åt.

Yoga ger lugn och fokus

Yoga är ett inslag i verksamheten sedan cirka fyra år tillbaka, berättar Helene som leder gruppen som träffas en gång i veckan. Inom yogan är andning och avslappning en viktig del och något som många unga kan ha stor hjälp av. Även i den gruppen är ungdomarna mellan 13 och 17 år, och yogan blir ett sätt för dem att gå ned i varv och hitta tillbaka till en lugn andning. Många upplever att det är skönt och avstressande och ger ett bättre fokus. Det är också ett sätt att lära känna och förstå sin kropp bättre och på så sätt bli medveten om de signaler kroppen sänder ut.

– Många ungdomar med ångest kan ha svårigheter med sin andning och svårt att hitta en djupandning. En stressad andning ger ett stressat hjärta, medan en medveten lugn andning skapar balans i kropp och sinne, säger Helene.

Positiva resultat efter utvärdering

Utvärderingar enligt WHO:s välbefinnandeindex har visat positiva resultat på Globen. Efter att den första yogagruppen hade avslutats, efter åtta veckor, uppfyllde 40 procent av ungdomarna inte längre kriterierna för depression. På samma sätt kommer fysgruppen att utvärderas efter åtta tillfällen under våren.

Fysisk aktivitet på recept – FaR

Sedan flera år tillbaka utfärdar läkare och sjuksköterskor även fysisk aktivitet på recept – så kallad FaR. Det är baserat på forskning om att levnadsvanor, kost och motion har stor betydelse när det gäller den psykiska hälsan. Enligt riktlinjer för FaR i Region Stockholm kan arbetsmetoden ordineras i förebyggande eller behandlande syfte och användas både som ett komplement till och som ersättning för läkemedel. FaR är en del i arbetet med livsstilsförändringar.

Engagera familjen

Som ett led i mottagningens hälsotänk försöker Sofia och Helene även att uppmuntra gemensamma aktiviteter för hela familjen – exempelvis promenader, klättring eller andra aktiviteter som man kan göra tillsammans.

– Den typen av aktiviteter kan också vara ett sätt för familjen att göra något roligt och trevligt tillsammans och inte bara tänka på det som just då är jobbigt, menar Sofia.

Sofia berättar också om var det finns mer information om bra aktiviteter.

– På Fritidsnätets webbplats finns det information om aktiviteter för unga som behöver extra stöd. Där kan man bland annat hitta olika individuella aktiviteter och gruppaktiviteter inom idrott och motion, men också inom natur och friluftsliv.

Helene och Sofia vill inspirera andra behandlare inom BUP att främja fysisk aktivitet.

– Vi ser nyttan och glädjen för ungdomarna, och det är viktigt att ta små steg tillsammans med utgångspunkt i den situation som den unga personen befinner sig i.

Fler tips på fritidsaktiviteter för barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer

Läs mer på webbplatsen Fritidsnätet

Foto: Yanan Li
Bilden visar två flickor på joggingtur. Personerna på bilden har ingenting med artikeln att göra. 

Publicerad 2021-05-31