Ung man talar i telefon

En väg in för alla nya patienter

Nu har vi ett gemensamt telefonnummer, 08-123 524 50, för alla nya patienter inom BUP Stockholm. En väg in är en ny remissingång dit du som patient eller vårdnadshavare kan vända dig för en första kontakt och rådgivning. Har du redan en pågående kontakt med BUP ringer du som tidigare till din lokala mottagning.

En väg in fungerar som en telefonrådgivning dit du som patient eller vårdnadshavare ringer för en första kontakt. Även vårdgrannar, personal och myndighetspersoner hör av sig med frågor. Mottagningen har öppet varje helgfri vardag mellan klockan 8.00 och 16.00.

Vårdpersonal som svarar gör en bedömning som ibland leder till ett bokat besök på en öppenvårdsmottagning inom BUP eller vidare till annan vårdkontakt – till exempel elevhälsan, BVC eller första linjens psykiatri, alltså vårdcentral eller barn och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM).

Men i de flesta fall handlar det om att få en möjlighet att prata med någon om sin situation som inte alltid behöver vara så allvarlig som man tror.

Sofia Tejler är enhetschef på En väg in och förtydligar:

– I många fall rör det sig om ett behov av att få prata och att få råd och tillsammans kan vi utforska situationen lite närmare. Det handlar ibland om att lugna någons oro genom att förklara att vissa typer av känslor och reaktioner är en naturlig del av barns och tonåringars utveckling och en normal reaktion på en händelse. 

En väg in har i nuläget en maxkapacitet på mellan 75 och 80 samtal per dag. Varje eftermiddag har medarbetarna teamkonferens där de kan ta upp samtal som har varit svåra. Det är också ett tillfälle att diskutera frågor om orosanmälan och annan hantering av vissa ärenden. 

Tretton mottagningar samlade i en remissportal

En väg in hanterar remisser och tar emot vårdbegäran från tretton mottagningar inom hela Stockholms län – från Jakobsberg i norr till Södertälje i söder.

I teamet finns också en medicinskt ansvarig läkare som gör barnpsykiatriska bedömningar och ger stöd till medarbetarna om vilken vårdnivå som passar bäst.

– Det en balansgång i att kunna bedöma vad som är vad. Många unga kan må väldigt dåligt men det är inte alltid BUP som kan ge rätt hjälp. Ibland handlar det om att stödet behöver komma från skola, socialtjänst eller annat håll, säger Pia Älgevik, medicinskt ledningsansvarig på En väg in.

Varför en gemensam remissingång?

Under 2017 uppmärksammade BUP Stockholm att vården inte var jämlik över hela länet. Det fanns stor variation i hur många av de som hörde av sig eller remitterades som togs emot för ett första besök. Sätten att bedöma varierade i viss mån mellan olika mottagningar. En väg in hanterar nu alla nya remisser istället för de lokala mottagningarna. 

– Vi vill kunna erbjuda en jämlik, likvärdig, högkvalitativ vård oberoende av var man bor i länet, säger Göran Rydén som är verksamhetschef för BUP Stockholm.

Läs mer om En väg in

Text Lucienne Fredriksson
Foto: Yanan Li
Bilden illustrerar en person som talar i telefon.

Publicerad 2020-05-18