Ana Rita Viaura Monteiro

BUP-läkare en av årets Cullbergstipendiater

Ana Rita Vieira Monteiro, ST-läkare på BUP Stockholm, är en av årets två Cullbergstipendiater som får dela på ett resestipendium på 85 000 kronor. Cullbergstipendiet delas ut av Stiftelsen Natur & Kultur. Den andra stipendiaten är Jennifer Sjödin, ST-läkare vid Norra Stockholms psykiatri.

Cullbergstipendiet är ett resestipendium med syfte att utveckla svensk psykiatri. Stipendiet är uppkallat efter och initierat av professor Johan Cullberg.

Ana Rita Vieira Monteiro kommer att besöka Birkbeck, University of London, Storbritannien, för att tillsammans med en forskningsgrupp arbeta med projektet ”The Smart Gaming Campaign”, som syftar till att främja oproblematiskt dataspelande hos ungdomar och vuxna.

Ana Rita är väldigt glad för stipendiet och säger:

– Jag ser Cullbergstipendiet som en unik möjlighet för min arbetsutveckling. Jag hoppas kunna fördjupa dels mina kliniska kunskaper, dels få en inblick i forskningen inom detta område, och då bidra till barnpsykiatriutvecklingen i Sverige.

Läs pressmeddelandet

Läs mer om Cullbergstipendiet

Foto: Pâmela Bastos

Publicerad 2021-04-19