Bergenmodellen skapar trygghet både för patienter och personal

Att möta hot och våld ingår i viss mån i vardagen för medarbetarna på BUP:s akutenhet och inom BUP:s heldygnsvård. Bergenmodellen är en metod som vi använder för att identifiera, förebygga och hantera våldsamma situationer på ett så tryggt sätt som möjligt både för patienter och personal.

Ann-Kristin Öström Broo är enhetschef på BUP:s akutenhet och har många års erfarenhet av att arbeta med Bergenmodellen – både som enhetschef samt tidigare i rollen som kursledare för denna metod som skapades på Klinikk for sikkerhetspsykiatri vid Haukeland Universitetssykehus i Bergen.

Så hur kan man så enkelt och så konkret som möjligt beskriva Bergenmodellen?

– Bergenmodellen är en metod till stöd för personal inom psykiatrin för att vi ska kunna hantera hot och våld på ett så tryggt sätt som möjligt, säger Ann-Kristin.

Under utbildningen som ges inom Region Stockholm till all klinisk personal inom psykiatrin – däribland läkare, sjuksköterskor, skötare och kuratorer – varvas teori med praktiska och fysiska övningar.

Kursdeltagarna lär sig att identifiera riskfaktorer som kan utlösa våld eller aggressivitet. Riskfaktorer kan till exempel vara vissa typer av psykisk störning, stark ilska, trots eller påverkan av droger och alkohol.

Kursen innehåller också fysiska moment där deltagarna lär sig hantera patienter som blir fysiskt våldsamma.

– Det handlar om att i mesta möjliga mån hindra patienten från att skada sig själv och andra.

Lugnande strategier

Ann-Kristin beskriver vardagen på akuten som till största delen lugn och stabil. Men ibland uppstår situationer där patienter uppträder våldsamt.

– När det händer känner vi en trygghet i hur vi kan bemöta patienten på bästa tänkbara sätt. Det handlar om så kallade lugnande strategier som både omfattar hur vi som personal uttrycker oss och om vårt kroppsspråk. Det är väldigt viktigt att bemöta patienten så att hen kan bli lugnare och känna förtroende för oss.

Lugnt bemötande skapar lugn

Att tidigt identifiera möjliga riskfaktorer som kan utlösa hot och våld är ett av momenten inom Bergenmodellen.

För att kunna förmedla ett lugn till patienter behöver även personalen känna ett visst mått av inre lugn, menar Ann-Kristin.

– Kommer du hit som patient, hoppas vi att du upplever ett lugn hos den personal du träffar, och det är en god grund för att bygga ett förtroende.

Ann-Kristin anser att Bergenmodellen skapar en trygghet för personalen som i sin tur skapar förtroende hos patienterna.

– Personal som har gått utbildningen vet hur de ska agera och kan också känna sig trygga i att kollegorna jobbar enligt samma modell. Vi arbetar för det gemensamma målet att alla ska känna sig trygga.

Läs mer om Bergenmodellen

Text: Lucienne Fredriksson

Publicerad 2021-10-27