llustrationen är hämtad från Barnombudsmannens webbplats. 

Barnombudsmannen lanserar ny webbplats om barns rättigheter

Den 1 januari blev FN:s barnkonvention svensk lag. Nu lanserar Barnombudsmannen webbplatsen Mina rättigheter – om barns och ungas mänskliga rättigheter.

Webbplatsen riktar sig främst till pedagoger i förskola och skola men där finns även en särskild del som vänder sig till barn i olika åldersgrupper.

Läs om webbplatsen på Barnombudsmannens webbplats

Besök webbplatsen Mina rättigheter (för barn och unga)

Publicerad 2020-07-13