En person sedd bakifrån som tittar på Alltid öppet-appen i sin mobil

Alltid öppet-appen erbjuder videosamtal för patienter på BUP

Genom Alltid öppet-appen är det nu möjligt för patienter på BUP att få träffa sin behandlare via en videolänk. Men den första kontakten sker alltid genom ett fysiskt möte.

Henrik Höök är psykolog och arbetar på BUP Stockholm. Han menar att den nya appen är ett bra komplement till den ”vanliga” vården och att den till och med ibland kan göra att vissa patienter upplever att tröskeln blir lägre för att söka hjälp.

– I många fall kan det vara likvärdigt och ibland till och med en fördel. Det är något som behöver bedömas för varje patient om det passar. Sedan kommer man överens tillsammans om videomöte är en bra lösning i det enskilda fallet.

Bra för uppföljande besök

Henrik förklarar att videosamtal normalt sett kan vara aktuellt efter ett fysiskt besök på BUP. I samband med det fysiska mötet kan nästa möte bokas in som ett videosamtal genom Alltid öppet-appen, om patienten har önskemål om det och om behandlaren tycker att det är lämpligt för just den planerade vårdaktiviteten

– Vi kan lägga in en bokning och ringa upp patienten. Men patienten kan inte själv lägga in en bokning via appen.

En säker lösning med identifiering via bank-id

För att det ska vara möjligt att boka in ett videosamtal måste patienten först ladda ned Alltid öppet-appen. Sedan identifierar sig både patient och behandlare genom e-legitimation innan de påbörjar videosamtalet. Om patienten är under 13 och inte har ett eget mobilt bank-id, kan föräldern legitimera sig i egenskap av ombud för sitt barn.

Kan underlätta för patienten

Henrik menar att möjligheten till videosamtal kan vara en fördel för vissa patienter. 

– Många kan uppleva att det blir lättare eftersom man inte behöver boka av så mycket tid för att besöka en mottagning. Det kan även finnas andra skäl till varför man föredrar ett samtal via video. 

Text: Lucienne Fredriksson
Foto: Yanan Li 
Bilden visar Alltid öppet-appen.

Publicerad 2020-03-27