BIP Social uppmärksamhet

SoFT Eye är en studie som undersöker hur barn och ungdomar tittar på och uppmärksammar bilder av ansikten och olika föremål.

Vi gör den här studien för att förstå mer om hur social uppmärksamhet skiljer sig åt mellan ungdomar med autismspektrumtillstånd, ungdomar med social ångest och ungdomar som varken har autismspektrumtillstånd eller social ångest.

Nu söker vi deltagare med en diagnos inom autismspektrumområdet (till exempel autism, Aspergers syndrom eller atypisk autism). Du som deltar ska vara mellan 10 och 17 år och inte ha diagnosen social ångest (social fobi).

Hur går det till att vara med?

Om du och dina föräldrar tackar ja till att vara med så kommer du att få genomföra följande moment:

1) Mätning av barnets/ungdomens ögonrörelser

I det här testet får barnet/ungdomen under cirka 20 minuter titta på sociala bilder (t.ex. ansikten) och icke-sociala bilder som visas på en dataskärm. Samtidigt kommer vi att med hjälp av en speciell kamera (en s.k. ”Eye tracker”) mäta vad den unga tittar på, på skärmen. Undersökningen orsakar inget som helst obehag och är helt ofarlig.

2) Mätning av barnets/ungdomens kognitiva funktionsnivå

Kognitiva funktioner – det vill säga hjärnans olika förmågor – mäts med hjälp av två korta deltest, som handlar om kluriga pussel och ordförståelse.

3) Övriga delar

Andra delar som ingår i studien:
En kort intervju där ni (barn/ungdom och förälder) får svara på frågor om den ungas mående. Frågeformulär till både barn/ungdom och förälder gällande social ångest och autismspektrumsymtom.

Är det tryggt att vara med?

Ja, vi som arbetar med detta har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får föra vidare era svar och resultat till någon obehörig. Personuppgifter och informationen från frågeformulären och intervjuerna kommer att sparas och bearbetas på en säker plats så att ingen utanför forskargruppen kommer att kunna veta att det var du och din förälder som deltog i studien.

Får vi ersättning?

Ja, du som deltar får presentkort till två biobiljetter.

Hur får man information om studiens resultat?

Studieresultaten kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar som det kommer att finnas information om här.

Hur lång tid tar besöket?

Att vara med i studien tar ungefär en 1,5 timme. Det är viktigt att åtminstone en förälder kan följa med barnet/ungdomen på besöket och delta under denna tid.

Är det frivilligt att vara med?

Ja, deltagande i studien är frivilligt. Du och dina föräldrar kan när som helst, utan särskild förklaring, avbryta ert deltagande.

Hur anmäler jag mig?

Om ni är intresserade av att delta, så klicka bara på länken ”Anmäl dig till studien” längre ner på den här sidan. Alternativt, skicka ett mejl till jens.hogstrom@ki.se så berättar vi mer.

Kontakta oss för ytterligare information

Studien genomförs med Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) som huvudman och vårdgivare.

Jens Högström, projektledare, tel: 08-123 522 08, e-post: jens.hogstrom@regionstockholm.se

Eva Serlachius, docent, barn och ungdomspsykiater, forskargruppsledare, e-post: eva.serlachius@regionstockholm.se

Anmäl dig till studien

Senast ändrad 2023-03-16