BUP Projektenhet

BUP Projektenhet erbjuder just nu psykologisk behandling till barn och ungdomar 10–17 år med suicidalt beteende och deras närstående inom ramen för ett forsknings- och utvecklingsprojekt, det så kallade SAFETY-projektet. Projektet drivs i samarbete med Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet.

För att vara aktuell för behandling vid BUP Projektenhet krävs att barnet eller ungdomen någon gång under de senaste tre månaderna ägnat sig åt suicidalt beteende. Suicidalt beteende innefattar suicidförsök, avbrutet suicidförsök, uppgivet suicidförsök eller förberedande handlingar till suicidförsök.

Kontakten på BUP Projektenhet pågår under cirka tolv veckor. På mottagningen arbetar leg. psykologer, PTP-psykolog, kurator och läkare.

För att komma till BUP Projektenhet behövs det en remiss.

Kontakt till BUP Projektenhet

Besöks- och postadress:
Krukmakargatan 37 A
118 51 Stockholm

Se på karta (Google maps)