BUP Farsta blir hbtq-certifierat

Stockholms läns landsting startar en internutbildning för att höja kompetensen om hbtq-frågor bland sina medarbetare. BUP:s mottagning i Farsta är en av de verksamheter som har anmält sig till utbildningen.

Trycket på utbildningsplatser har varit högt, vilket uppmärksammas i en artikel i ETC. Till tidningen säger Ingela Svedérus, enhetschef på BUP Farsta:

– Det här är frågor som är mycket större i dag än tidigare. Dels finns en efterfrågan hos ungdomarna, men vi möter också fler samkönade föräldrar. Vi vill ju kunna de här frågorna och kunna bemöta alla som kommer hit på ett bra sätt.

Läs hela artikeln på ETC:s webbplats

Organisation

BUP är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Inom BUP finns två geografiska sektioner för lokal mottagningsvård, en sektion för heldygnsvård samt en sektion för specialenheter.

Läs mer om BUP:s organisation
Nyheter