Vad beror substansbrukssyndrom på?

Det kan finnas många anledningar till att en person använder alkohol eller andra droger. Några gör det för att få kickar, spänning, avkoppling eller glädje. Andra gör det för att minska oro, ångest och nedstämdhet.

Till en början kan det också handla om ren nyfikenhet. Det är vanligt att den som använder alkohol eller andra droger också besväras av nedstämdhet, ångest och sömnstörningar.

Vi vet att ju yngre du är när du testar alkohol och droger, desto större är risken att du utvecklar ett beroende. Om någon i din familj har en beroendesjukdom och om du umgås med kompisar eller vistas på platser där det finns tillgång till alkohol och droger kan det också påverka.

Den som trivs i skolan, har en nära relation till sina föräldrar och en organiserad fritid löper ofta lägre risk att utveckla ett beroende.