Substansbrukssyndrom – vad händer på BUP?

När vi behandlar substansbrukssyndrom försöker vi ta reda på vad det är som gör att du använder alkohol eller droger. Det är också viktigt att du själv vill ha en förändring.

Utifrån vad vi får veta försöker vi tillsammans att hitta andra sätt för dig att hantera drogsug och negativa känslor. Det hjälper dig i sin tur att må bättre och att kunna göra mer av sådant som gör dig glad. Det viktigaste för behandlingen är att du vill ha en förändring.

Behandlingen kan ges enskilt med en behandlare, tillsammans med din familj eller via internet. Du får också träffa en läkare som berättar mer om hur de kan hjälpa till. Det brukar vara viktigt att de som står dig nära är med i din behandlingsplanering, så att de kan stötta dig.

Vanligt med andra svårigheter samtidigt

Det är vanligt att ha andra besvär och svårigheter som påverkar beroendet, till exempel depression eller ångesttillstånd. Därför är det viktigt att få behandling för det samtidigt.

Alkohol- och drogscreening

På BUP genomför vi så kallade screeningar för alkohol och droger. Det innebär att vi ställer frågor till dig med hjälp av frågeformulär som är särskilt anpassade för barn och unga. Ibland tar vi också ett urinprov.